Bättre bakgrundskontroller när Spelinspektionen anställer

svenska kasinon header

I ett försök att ytterligare skydda den svenska spelmarknaden från kriminella influenser har regeringen beslutat att stärka bakgrundskontrollerna vid nya anställningar till Spelinspektionen. 

Från och med den 1 juli 2024 kommer myndigheten att ha tillgång till belastningsregistret vid rekryteringar, vilket kommer ge Spelinspektionen en klart bättre insyn på vilka de anställer – något som både bemötts av stöd och kritik. 

Myndigheter ska inte kunna infiltreras av kriminella

Enligt den nya förordningen får Spelinspektionen rätt att inhämta uppgifter från belastningsregistret rörande brott som exempelvis olovlig spelverksamhet och insiderbrott. 

Denna åtgärd gäller för personer som myndigheten överväger att anställa eller anlita för licens-, tillstånds- och tillsyns-verksamheter.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman betonade vikten av detta steg: ”Myndigheter ska inte kunna infiltreras av kriminella. Med dagens beslut tar vi ett steg till för att stärka bekämpandet av till exempel penningtvätt och matchfixning.”

Ökad Säkerhet och Integritet

Spelinspektionen har ett centralt uppdrag i att reglera och övervaka spelmarknaden i Sverige. Genom att bevilja licenser till spelaktörer och utöva tillsyn enligt spellagen och penningtvättslagen spelar myndigheten en nyckelroll i att förhindra olaglig verksamhet. 

Den nya förordningen är därför ett viktigt verktyg för att förhindra att kriminella får fotfäste inom myndigheten. 

Riskerna på spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden omsätter betydande belopp och har länge varit ett attraktivt mål för kriminella aktörer. Spelbolag kan lätt utnyttjas för illegala ändamål, och risken för penningtvätt inom spelsektorn är väldigt hög. 

Därför är det avgörande att Spelinspektionen har möjlighet att utföra grundliga bakgrundskontroller för att förhindra att individer med kriminell bakgrund anställs eller får uppdrag inom myndigheten.

Regeringens beslut är en del av en bredare strategi för att motverka organiserad brottslighet. Att skapa robusta system för att förhindra otillåten och otillbörlig påverkan är en av de främsta målsättningarna med denna strategi. 

Penningtvätt och matchfixning – ständiga utmaningar 

Penningtvätt och matchfixning är två av de största hoten mot en säker och rättvis spelmarknad, enligt Spelinspektionen. Genom att anställa individer med rent brottsregister kan Spelinspektionen minska risken för att sådana aktiviteter får fotfäste inom myndigheten. 

Förordningsändringen möjliggör en mer omfattande granskning av potentiella anställda och konsulter, vilket även kommer att öka förtroendet för myndighetens verksamhet.

Niklas Wykman underströk betydelsen av dessa åtgärder: ”Genom att stärka bakgrundskontrollerna visar vi att vi tar hoten mot spelmarknaden på största allvar. Detta är en nödvändig åtgärd för att säkerställa att vår spelmarknad förblir trygg och rättvis.”

Framtidens utmaningar och möjligheter

Den nya förordningen träder i kraft den 1 juli 2024 och är en viktig milstolpe i arbetet för att säkra den svenska spelmarknaden mot kriminella influenser. Spelinspektionen står nu bättre rustad för att möta framtidens utmaningar och fortsätta sitt viktiga arbete med att reglera och övervaka spel om pengar i Sverige.

Något som vi smått misstänker kan komma att hända framöver är att detta är något som sprider sig till även licensinnehavare – vilket skulle innebära att samtliga svenska casinon måste genomgå liknande bakgrundskontroller när de anställer ny personal. Det har inte kommit ut någon information om detta än, men vi ser det som en möjlig utgång.