Svenska Spel och regeringen överens – Casino cosmopol Stockholm kommer även att avvecklas

svenska kasinon header

Regeringen och Svenska Spel har gemensamt nu beslutat att avveckla även Casino Cosmopol Stockholm, med hänvisning till flera utmaningar som verksamheten står inför. Sedan dess etablering har Casino Cosmopol varit de enda existerande landbaserade casinon i Sverige, med verksamheter i flera större städer som Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. 

Men under de senaste åren har verksamheten stött på allt större svårigheter att upprätthålla lönsamheten och attrahera tillräckligt med besökare. En av de främsta orsakerna till detta är den ökande populariteten för online-spel, särskilt efter omregleringen av spelmarknaden 2019 och den påföljande pandemin. 

Till följd av allt detta hade Casino Cosmopol tidigare beslutat sig för att stänga ner Casino Cosmopol i övriga delar av Sverige, och nu ska alltså även Casino Cosmopol Stockholm läggas ner.

Reaktioner från Svenska Spel och Casino Cosmopol

Svenska Spel, ägare av Casino Cosmopol, stöder regeringens bedömning och betonar att verksamheten inte längre är lönsam varken i Stockholm eller någon av de andra städer där Casino Cosmopol tidigare funnits. Erik Strand, VD och koncernchef för Svenska Spel, har uttryckt att de delat sin analys av Cosmopols framtid i nära dialog med regeringen. 

Beslutet är dock känslosamt för de som är direkt involverade. Ola Enquist, VD för Casino Cosmopol, har också delat liknande känslor och understrukit betydelsen av att stödja de anställda under denna övergångsperiod. Han har även poängterat den historiska betydelsen av Casino Cosmopol och dess roll inom den svenska spelindustrin.

Konsekvenser för anställda och samhället

Avvecklingen av Casino Cosmopol Stockholm förväntas påverka cirka 200 anställda, vilket är en betydande arbetsstyrka som berörs av beslutet. För dessa anställda innebär detta inte bara en oviss framtid utan också en plötslig förlust av sina arbeten och inkomstkällor. Detta kan leda till ekonomiska svårigheter och personlig oro för de och deras familjer. 

Dessutom reser beslutet frågor om framtiden för landbaserade casinon i Sverige och dess påverkan på spelindustrin och samhället i stort. Det finns oro för att avvecklingen av Casino Cosmopol kan leda till en minskning av turismen och en förlust av skatteintäkter för staten, samtidigt som det finns möjligheter för nya innovationer och affärsmöjligheter inom den digitala spelbranschen. Och nu, kommer vi inte ha ett endaste landbaserat casino kvar i Sverige

Yttranden från Svenska Spel angående skärpta regler för spel med skuld- och kredit-register

Svenska Spel har också framfört sitt yttrande angående utredningens förslag om skärpta regler för spel med kredit och införandet av ett skuld- och kreditregister. De välkomnar förslagen och betonar vikten av att motverka överdrivet spelande och överkreditering. 

Trots detta uttrycker de en önskan om ytterligare åtgärder, såsom införande av ett lanestoppsregister, för att hantera överkonsumtion av spel och dess negativa konsekvenser för samhället. De ser dessa åtgärder som nödvändiga för att säkerställa en ansvarsfull spelmarknad och skydda konsumenternas välfärd.

När stänger det sista Casino Cosmopol ned?

I skrivande stund och ett tag framöver så kommer Casino Cosmopol på Kungsgatan i Stockholm att fortsätta hålla öppet. Men det finns redan nu planer på nedstängning av Sveriges sista kvarvarande landbaserade casino. 

Enligt nuvarande beslut kommer det landbaserade casinot i Stockholm att hålla öppet till början av år 2026. Mer än så vet vi inte men vi skriver en till artikel när vi vet datum och tid av nedstängningen.

Framtida utmaningar

Beslutet om avvecklingen av Casino Cosmopol markerar en betydande förändring inom den svenska spelindustrin och väcker frågor om framtiden för landbaserade casinon i landet. Det innebär också att det behövs fortsatta åtgärder för att motverka överdrivet spelande och överkreditering, både inom spelindustrin och samhället i stort. 

Den fortsatta utvecklingen av regleringar och åtgärder för att hantera dessa utmaningar kommer att vara avgörande för att säkerställa en ansvarsfull spelmarknad och skydda konsumenternas välfärd. Men för den som föredrar att spela på landbasera casinon – för dig gäller det från och med 2026 att söka dig utanför Sveriges gränser.

Detta är något som känns extremt tråkigt tycker vi på Svenskakasinon.nu. Att gå med kompisarna och spela på casinot en lördagkväll är något som har förgyllt nöjesutbudet i Sverige och har varit väldigt populärt hos alla typer av människor.